MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

E-Povolenky k vjezdu do pěší zóny

Povolení (jednorázové)
K VJEZDU DO PĚŠÍ ZÓNY

Do pěších zón mohou vjíždět řidiči splňující níže uvedené podmínky:
Pěší zóna 1 (Soukenická, Nerudova, Smetanova, Ningrova, Havlíčkovo nám., Heydukova, Velké nám., Karlova)

  1. Řidiči s trvalým pobytem v zóně
  2. vozidla s povolením MÚ Písek
  3. Cyklisté Po-Ne 0-24 h.
  4. Zásobování Po-Pá 6-10 h. 13-14 h. 18-22 h.

Pěší zóna 2 (Drlíčov, Hradební, Leoše Janáčka, Fr. Šrámka)

  1. Řidiči s trvalým pobytem v zóně
  2. Vozidla s povolením MÚ Písek
  3. Ubytovaní hoteloví hosté (platí pouze pro ulici Fr. Šrámka)
  4. Cyklisté Po-Ne 0-24 h.
  5. Zásobování Po-Pá 6-10 h. 13-14 h. 18-22 h.

Ostatní řidiči si mohou požádat o povolení k vjezdu do pěší zóny a to buď přímo na služebně Městské policie Písek, nebo elektronicky po vyplnění níže uvedeného formuláře a následném odeslání (tlačítko ODESLAT) na Městskou policii Písek, která jeho žádost zpracuje a v případě schválení vystaví e-povolenku k vjezdu do pěší zóny. Tato žádost musí být odeslána minimálně 1 den a maximálně 30 pracovních dní před požadovaným vjezdem do pěší zóny. O schválení nebo zamítnutí povolení je řidič informován na jím uvedený email a to nejpozději 30 min. před samotným vjezdem do pěší zóny v den jím uvedeného vjezdu.

V případě schválení vjezdu do pěší zóny (potvrzující email s povolením), je řidič oprávněn k vjezdu do pěší zóny v daný den a čas vyplněný a potvrzený v žádosti. Tento email obsahující e-povolenku (v příloze), je řidič povinen si uschovat pro případnou kontrolu ze strany Městské policie Písek nebo jiného kontrolního orgánu (Policie ČR). V tomto případě budou Vaše údaje zaevidovány v systému Městské policie Písek.

V případě, že řidič neobdrží schválení vjezdu nebo neobdrží žádnou odpověď, není oprávněn do pěší zóny vjíždět a musí se řídit pokyny uvedenými na dopravní značce „Pěší zóna“. V tomto případě budou údaje Vámi zadané vymazány.

* tyto údaje jsou povinné