MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

Informace pro občany

Městský kamerový monitorovací systém

Městský kamerový monitorovací systém slouží především k monitorování veřejného prostranství města Písku. Je velmi důležitou součástí vnitřní bezpečnosti města. Zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, vytvoření bezpečných zón pro občany, zvýšení pocitu bezpečí osob a majetku, kontrole rizikových míst v denní a noční době, zlepšení bezpečnosti provozu, pro nenadálé situace (havárie, živelné pohromy, požáry atd). Městský kamerový monitorovací systém města Písek má v současné době 20 kamerových bodů.

Povinně zveřejňované informace o zřízení automatického technického systému dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKMS)

Dispečink městského kamerového monitorovacího systému (dále jen „MKDS“) je umístěn na pracovišti operačního střediska Městské policie Písek v ulici Komenského 85. MKMS v současné době disponuje 20 kamerami. Kamerový systém hraje důležitou roli při plnění úkolů obecní/městské policie. Pomocí MKMS může městská policie provádět nepřetržitý dohled nad bezpečností občanů, chránit veřejný pořádek, přispívat k ochraně majetku i zlepšit a zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům přestupků nebo trestných činů.

Umístění stávajících kamer MKMS:

2X kamera v ul. Karlova (směr Kamenný most, 1X kamera v ul. tř. Přátelství, 1X kamera v ul. Dvořákova, 1X kamera ul. Velké náměstí, 1X kamera v ul. tř. Národní svobody, 1X kamera v ul. Komenského, 1X kamera v ul. Žižkova, 1X kamera v ul. Havlíčkovo náměstí, 1X kamera v ul. Alšovo náměstí, 1X kamera v ul. Na Výstavišti, 2X kamera v ul. sídliště Portyč, 2X kamera v ul. Palackého sady, 2X kamera v ul. Jiráskovo nábřeží, 1X kamera v ul. nábřeží 1. máje, 2X kamera v ul. podchod z Palackého sadů do ul. Heydukova.