MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

MĚSTSKÁ POLICIE PÍSEK

Informace pro občany

Odchyt toulavých zvířat

Městská policie Písek na svém katastrálním území provádí odchyt toulavých psů, koček a ostatních zvířat včetně sanační činnosti...

Pokud ztratíte zvíře ze zájmového chovu telefonicky informujte městskou policii, která odchyt a sanační činnost provádí. Nahlaste ztrátu, resp. pohřešování svého zvířete. Informujte se, zda zvíře již nebylo odchyceno a umístěno do útulku, nebo například do záchranné stanice. V případě nenalezení zvířete na sebe zanechte kontakt včetně podrobného popisu zvířete. O dalším postupu budete informování velitelem směny na městské policii.

Pokud je to třeba, zajistí strážníci nalezenému zvířeti veterinární pomoc. Rozdílné druhy zvířat se poté převáží do různých zařízení. Odchycení psi putují do útulku ve Strakonicích. Odchycené kočky se, pokud je to potřeba umisťují do kočičího útulku v Purkraticích u Písku. Exotické zvířecí druhy a zraněná, za normálních okolností volně žijící zvířata se nejčastěji umisťují do Záchranné stanice živočichů v Makově. Adresy a kontakty na tato zařízení najde dále:

Poraněná labuť v záchranné stanici živočichů Makov
Poraněná labuť v záchranné stanici živočichů Makov

Adresa útulku pro psy města Strakonice a Písku

Útulek pro psy Strakonice

U Blatenského mostu 161
386 01 Strakonice

E-mail: psi.utulek@tsst.cz
Telefon: 724 730 037;   Vedoucí útulku, denně i po pracovní době, 602 432 450;   Služba v útulku, pouze pracovní doba, 380 420 456   Kancelář útulku
Web: www.psiutulek.strakonice.eu


Adresa útulku pro kočky města Písku

Městské služby Písek s.r.o.

Útulek pro kočky Města Písku
Městský areál Purkratice,
Ke statku 1, 397 01 Písek

E-mail: utulek@ms-pisek.cz
Telefon: +420 731 532 688
Web: utulek.ms-pisek.cz


Záchranná stanice živočichů Makov

Nová Ves 10, 397 01 Čížová.
E-mail: csop.makov@gmail.com
Telefon: +420 732 239 960
Předseda útulku, 737 766 947, 328 252 821, 732 239 960
Web: www.makov.cz